Projektering

Vårt projekteringsteam består av ingenjörer och arkitekter som säkerställer att skisser och idéer genomförs och tar form.

Byggnation

För våra byggnationer har vi personal med expertis inom många olika områden.

Vi jobbar även tillsammans med lokala entreprenörer för att färdigställa våra projekt.

Förvaltning

Vi har ett stort antal fastigheter att förvalta har vi en etablerad organisation som jobbar med drift och underhåll.

Miljön är viktigt för oss. Därför jobbar vi ständigt med att hålla oss uppdaterade och hitta nya sätt att energieffektivisera våra byggnader.