Förvaltning

Asbro AB bildades 1990 i Uppsala och ingår i en familjeägd koncern bestående av ett flertal bolag.

Vi äger och förvaltar fastigheter med fokus i Uppsala men även i övriga delar av landet. Vi förfogar över allt från bostäder, lokaler, lager till kontor.

Asbro AB arbetar med projektering, förvaltning av bostadslägenheter, vårdboenden, restauranger, produktionslokaler.

Vårt huvudkontor finns på Vattholmavägen 88 i Storgården.

Urval av fastigheter

Gamla Uppsala 20:1

På Vattholmavägen 88 nära högarna och Gamla Uppsala museum finns Storgården som 2016 byggdes om och numera inrymmer bostäder och lokaler. Här bor du nära naturen och populära motionsspår, byggnadens area är 4500 kvm.

  • Gamla Uppsala
  • Flerbostadshus

Årsta 11:29

Husen på Södra Slavstavägen uppfördes nya från grunden och byggdes färdigt 2018. Består av 44 lägenheter i olika storlekar. Arkitekturen är anpassad efter omkringliggande bebyggelse och byggnadernas area uppgår till 3500 kvm.

  • Slavsta
  • Flerbostadshus

Visa alla fastigheter